ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สามารถสมัครออนไลน์ผ่านลิงก์และ QR code ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
 
 
หรือแสกน QR code