ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

คำขวัญโรงเรียน

การเรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

 

ปรัชญาประจำโรงเรียน

สุวิชาโน ภวัง โหติ

สีประจำโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

สีม่วง หมายถึง ความมั่นคงและมีเสน่ห์

สีเหลือง หมายถึง ความสดใสรุ่งเรื่อง

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระนวสัมพันธ์ศรีสรรเพ็ชร

เพลงมาร์ชนครศรีลำดวนวิทยา

งามตระการกลางดงแดนลำดวน ชี้ชวนให้มาเยี่ยมยลชื่นชม

สถานศึกษาทั้งอาณารื่นรมณ์ สมศรัทธาชุมชนฝันไฝ่

นามนครศรีลำดวนวิทยา ก้องปรากฏเกียรติทั่วแคว้นถิ่นไทย

สมานสามัคคีทั้งเรียนดีมีวินัย เราพร้อมใจรวมใจสดุดี

ม่วงเหลืองเรืองรองครองเหย้า ถิ่นเราภูมิใจในศักดิ์ศรี

ใฝ่รักศึกษา มีจรรยาคู่คุณความดี พร้อมไมตรีเชื่อมความสัมพันธ์

เงาลำดวนร่มรื่นกลางดวงใจ ถึงไกลไม่ลืมดอกเหลืองเบ่งบาน

มั่นคงคู่เมืองยืดมั่นในปณิธาน สานสืบไทยพัฒนาเหล่าเยาวชน

 

นายไพรัช แดงเพ็ชร ผู้ประพันธ์

เพลงมาร์ชโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา