พิมพ์
หมวด: ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ฮิต: 166

ประชาสัมพันธ์


ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าน.ศ.ว.ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มีความประสงค์จะทำบุญบริจาคเพื่อสร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ในวาระโอกาสครบรอบ 42 ปีโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาสามารถบริจาคผ่านการโอนเข้าบัญชีดังนี้
1. ชื่อบัญชีเงินระดมทรัพยากรโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
✅ เลขที่บัญชี 311-3-48840-0
2.ชื่อบัญชีสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
✅เลขที่บัญชี 660-1-56373-0
และท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษีโดยระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOnation)
หรือใบเสร็จรับเงิน โปรดแจ้งดังนี้
✅ชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง (หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโปรดแจ้งที่เดิมด้วย)
✅หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ส่งสลิปการโอนได้ที่ เวบเพจ

https://web.facebook.com/Nakornsrilumduanwittaya.nsw


โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาขอขอบพระคุณทุกท่านและขออนุโมทนาบุญไว้ ณ โอกาสนี้