จรวดขวดน้ำ Water bottle rocket🚀💧 [โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา]