แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30 น.-11.30 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

  • สำหรับนักเรียนที่ยังส่งเอกสารไม่ครบให้นำมาในวันปฐมนิเทศด้วย
  • ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

เพื่อลดความเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนไว้ มารับนักเรียนในเวลา 11.30 น